De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

Palmboom

Welkom in de Palmboom


In de Palmboom zitten leerlingen van 8 tot en met 10 jaar met een groepsgrootte van ongeveer 12 leerlingen.

De leerlingen die starten in de Palmboom hebben vaak al kennis en ervaring opgedaan binnen onderwijs. Op hun eigen niveau krijgen de leerlingen vaardigheden aangeboden om het functioneren binnen de klas verder te ontwikkelen. Leren en plezier gaan samen in deze groep!    

Er wordt veel aandacht besteed aan een goede werkhouding. Succeservaringen spelen hierbij een belangrijke rol. De leerlingen leren taakgericht aan het werk te gaan, maar ook een taak goed af te ronden. Naast de eigen vaardigheden leren de leerlingen ook door 'samen te leren'. Materialen delen, vragen stellen en leren hoe je samen speelt zijn belangrijke ervaringen die de leerlingen opdoen in de klas. 
   
De zelfredzaamheid van de leerlingen wordt gestimuleerd. Er wordt rekening gehouden met op tijd naar de wc gaan. Hierbij worden de leerlingen waar nodig begeleid. Er wordt aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne zoals handen wassen. Bij het eten en drinken leren de kinderen om netjes te eten en hun tafel schoon te maken. Voor en na de gymles oefenen de kinderen met zichzelf aan- en uitkleden.    

's Ochtends na binnenkomst starten de leerlingen met het oefenen van hun taalvaardigheden. In niveaugroepen krijgen de leerlingen schrijf- en leesvaardigheden aangeboden. Hierbij maken we gebruik van de methodes Schrijven leer je zo, Lezen moet je doen en Veilig Leren Lezen.  
Na het buitenspelen volgt er nog een werkmoment waarbij aandacht wordt besteed aan de rekenvaardigheden van de leerlingen. De onderwerpen geldrekenen, meten en wegen, klok kijken en met de kalender werken, getalbegrip en hoeveelheden komen aan de orde. Dit bieden we aan door middel van de methodes: Rekenboog en Wizwijs.
De werkmomenten worden afgewisseld door gezamenlijke activiteiten in de kring en ontspanning zoals buiten spelen en het keuzebord in de klas. Iedere dag letten we op goede sociale vaardigheden en stimuleren dit bij de leerlingen. Eén keer in de week oefenen we hoe we met elkaar omgaan met de handpoppen Tim en Toos.  

Naast cognitieve vakken wordt er aandacht besteed aan culturele activiteiten. Expressie, muziek en drama sluiten aan op thema's die we schoolbreed aanbieden.