De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

VSO1

Welkom in VSO1

 
VSO1 is een groep waarin leerlingen tussen 12 en 20 jaar samen met een leerkracht  en onderwijsassistent het beste uit zichzelf halen door te leren, te beleven en te ervaren.
We bieden veel cognitieve vakken aan die gericht zijn op voorbereiding om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Zo leren de leerlingen met geld rekenen, klokkijken, meten, wegen en werken we aan goede communicatieve vaardigheden. Iedere leerling krijgt de mogelijkheid om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen.
We oefenen in de klas met praktische vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn tafeldekken, textiel/kleding wassen en opvouwen, koffie en thee zetten, containers buiten zetten en ophalen en de vaatwasser in- en uitruimen. Gedurende het hele schooljaar besteden we veel aandacht aan de sociale vaardigheden.

Naast cognitieve vakken wordt er aandacht besteed aan culturele activiteiten. Expressie, muziek en drama sluiten aan op thema's die we schoolbreed aanbieden.
 
De praktijkvakken huishoudkunde, computervaardigheden, textiel, techniek, tuin en milieu worden groepsdoorbrekend aangeboden met de andere VSO groep. We oefenen met de leerlingen aan werknemersvaardigheden als sorteren en lopende band werk. Hierbij letten we op snelheid, netheid en werkhouding. We maken gebruik van de Zedemo-methode. We besteden aandacht aan burgerschap. De leerlingen leveren een bijdrage aan de maatschappij door zwerfafval op te ruimen in de wijk en glas op te halen.

Kenmerkend voor het VSO is dat leerlingen hun vaardigheden gaan toepassen buiten het schoolgebouw. Ze gaan bijvoorbeeld naar leerwerkplekken, zoals de Albert Heijn, dagboerderij De Hoeff, Montapacking en De Vitaminekantine. Er gaat begeleiding mee vanuit school. De laatste 1 of 2 jaar van hun schoolloopbaan gaan de leerlingen stage lopen. Ter plaatse krijgen zij een stagebegeleider toegewezen.  Aan het einde van hun schoolloopbaan stromen de meeste leerlingen uit naar dagactiviteitencentra of een begeleide werkplek.