De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

VSO2

Welkom in VSO2


VSO2 is een groep met leerlingen vanaf ongeveer 12 tot 20 jaar die een intensieve begeleidingsvraag hebben. De leerlingen leren door te beleven, ervaren en veel te doen. Er is naast een leerkracht en onderwijsassistent bijna altijd een zorgmedewerker aanwezig om extra ondersteuning te bieden.

In de klas oefenen wij allerlei vaardigheden die onze leerlingen nu en in de toekomst nodig zullen hebben. De leerlingen die dit kunnen, krijgen les in rekenen, lezen, schrijven en uitbreiding van de woordenschat. De nadruk ligt in deze groep op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, sociale vaardigheidstraining en eenvoudige huishoudelijke taken, zoals tafel dekken, afwassen en schoonmaken.

Bij de expressievakken sluiten wij aan bij de thema's die schoolbreed worden aangeboden. Vaak is er een gezamenlijke opening en afsluiting van een thema-periode.

De praktijkvakken huishoudkunde, computervaardigheden, textiel, techniek en werken met groen vinden op verschillende momenten in de week plaats. Deze vakken worden op school gegeven samen met de andere VSO-groep, en noemen wij interne stagevakken. Met de ZEDEMO-methode oefenen we met werknemersvaardigheden als sorteren en lopende band werk. Wij letten daarbij op de werksnelheid, netheid en werkhouding.

Op een gegeven moment gaan onze leerlingen naar leerwerkplekken zoals Albert Heijn, de kinderboerderij, de Bank van Noppes en inpakbedrijf Combigoods. Op deze manier kunnen de leerlingen hun mogelijkheden op toekomstig werk verkennen. Ze werken mee in het bedrijf, onder begeleiding van enkele medewerkers van onze school.

De laatste jaren van hun schoolloopbaan gaan de leerlingen stage lopen. In overleg met onze stagebegeleider en de ouders of verzorgers gaan wij op zoek naar een geschikte stageplaats. Zo kan de leerling ervaring opdoen en kijken wat een geschikte plek is om te gaan werken. Aan het einde van de schoolloopbaan stromen de meeste leerlingen uit naar dagactiviteitencentra of een begeleide werkplek.