De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

Arrangementen

Op de Kleine Wereld onderscheiden wij vier onderwijsarrangementen:
 • Arrangement zeer moeilijk lerend SO
 • Arrangement ernstig meervoudig beperkt SO
 • Arrangement zeer moeilijk lerend VSO
 • Arrangement ernstig meervoudig beperkt VSO
   

ZML SO 

 • Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de leerroutes en daarbij behorende niveaus in ZML leerlijnen. De leerling volgt in eigen tempo onderwijs op de diverse vakgebieden.
 • Uitgangspunt is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op optimale ontwikkeling.
 • Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn belangrijke speerpunten.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan werkhouding, taakgedrag en concentratie.
 • Het onderwijs wordt geboden vanuit een duidelijke structuur, voorspelbaarheid in taken en situaties.
 • Er wordt veel waarde gehecht aan respectvol omgaan met de ander en het bieden van een veilig klimaat.
 • Indien nodig kan een leerling gebruik maken van één van de aanwezige ondersteuningsarrangementen (logopedie, fysiotherapie, Shantala).
 • Bij een intensieve begeleidingsbehoefte kan er Zorg in Onderwijs aangevraagd worden.
 

EMB SO 

 • Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de leerroutes en daarbij behorende niveaus in Plancius en ZML leerlijnen.
 • De leerling volgt in eigen tempo onderwijs op de diverse vakgebieden.
 • Uitgangspunt is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op optimale ontwikkeling.
 • Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de belangrijkste speerpunten.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan werkhouding, taakgedrag en concentratie, passend bij de mogelijkheden van de leerling.
 • Het onderwijs wordt geboden vanuit een duidelijke structuur, voorspelbaarheid in taken en situaties.
 • Er wordt veel waarde gehecht aan respectvol omgaan met de ander en het bieden van een veilig klimaat.
 • Indien nodig kan een leerling gebruik maken van één van de aanwezige ondersteuningsarrangementen (logopedie, fysiotherapie, Shantala).
 • Gezien de intensieve begeleidingsbehoefte kan er Zorg in Onderwijs aangevraagd worden.
 

ZML VSO 

 • Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de leerroutes en daarbij behorende niveaus in ZML leerlijnen.
 •  De leerling volgt in eigen tempo onderwijs op de diverse vakgebieden.
 • Uitgangspunt is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op optimale ontwikkeling.
 • Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn belangrijke speerpunten.
 • Het aanbod is in toenemende mate gericht op het aanleren van vaardigheden en kennis die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
 • In tegenstelling tot het SO ligt het accent in het onderwijsaanbod in het VSO steeds meer op het ontwikkelen van praktische en werknemersvaardigheden en de toepassing hiervan op diverse plaatsen. Eerst op school, daarna op leerwerkplekken buiten school en tenslotte op externe stageplaatsen.
 • Er  wordt veel aandacht besteed aan werkhouding, taakgedrag en concentratie.
 • Het onderwijs wordt geboden vanuit een duidelijke structuur, voorspelbaarheid in taken en situaties.
 • Er wordt veel waarde gehecht aan respectvol omgaan met de ander en het bieden van een veilig klimaat.
 • Indien nodig kan een leerling gebruik maken van één van de aanwezige ondersteuningsarrangementen (logopedie, fysiotherapie, Shantala).
 • Bij een intensieve begeleidingsbehoefte kan er Zorg in Onderwijs aangevraagd worden.
   

EMB VSO 

 • Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de leerroutes en daarbij behorende niveaus in ZML leerlijnen.
 • De leerling volgt in eigen tempo onderwijs op de diverse vakgebieden van de uitstroomroute belevingsgerichte dagbesteding.
 • Uitgangspunt is de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht op optimale ontwikkeling.
 • Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn de belangrijkste speerpunten.
 • Het aanbod is in toenemende mate gericht op het aanleren van vaardigheden en kennis die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding.
 • Het onderwijs wordt geboden vanuit een duidelijke structuur, voorspelbaarheid in taken en situaties.
 • Er wordt veel waarde gehecht aan respectvol omgaan met de ander en het bieden van een veilig klimaat.
 • Indien nodig kan een leerling gebruik maken van één van de aanwezige ondersteuningsarrangementen (logopedie, fysiotherapie, Shantala).
 • Gezien de intensieve begeleidingsbehoefte kan er Zorg in Onderwijs aangevraagd worden.