De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

SO3

Welkom in SO3


Na de grote vakantie is er druk gewerkt om een nieuwe klas in te richten in onze school.
Deze klas, SO3, heeft momenteel acht leerlingen in de leeftijd van 10-12 jaar.

Na SO3 gaan de leerlingen door naar het VSO. We beginnen dan ook langzaam met wat praktische vaardigheden, zoals zelf je tafel schoonmaken en de vaat wassen en drogen. Verder zijn we natuurlijk ook nog volop bezig met de 'gewone' vakken. Elke dag zijn er twee werkmomenten. We beginnen met taal en later op de ochtend zijn we bezig met rekenen. We werken dan in drie niveau groepen.
Na het werken is er tijd voor wat ontspanning en mogen de kinderen iets kiezen om mee te gaan spelen.

We gaan twee keer per dag in de kring, waar we gezamenlijke activiteiten doen, zoals  de weekendkring, woordenschat, voorlezen of oefeningen op het digibord. Ook nemen we de dag door met behulp van het picto-bord. Hierop staan alle activiteiten afgebeeld. Dit geeft een goede houvast voor de leerlingen.
De 'kinderen van de dag' helpen mee met het uitdelen van het fruit en het brood en zorgen dat de vaat gedaan wordt.
Elke dag is er tijd om buiten te spelen  op het grote plein. Dit doen we 's morgens samen met SO2.
In de ochtend werken we aan de cognitieve vakken, 's middags zijn we bezig met muziek of drama, knutselen, spelletjes en zintuigen of motoriek. Samen een dansje oefenen of liedjes zingen; we zien dat de leerlingen hier erg van genieten.
In SO3 wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden. Elke week komen de handpoppen Tim en Toos in de klas die laten zien hoe je op een positieve manier met elkaar omgaat. Hoe stel je jezelf voor, hoe kun je samen spelen, hoe los je het op als je ruzie hebt, hoe geef je elkaar een compliment?
De hele dag door letten we op de omgangsvormen. Je vinger opsteken als je iets wil zeggen, een hand geven als je binnenkomt en weg gaat, beleefd zijn, aardig en respectvol met elkaar omgaan, dat vinden wij belangrijk.

In SO1 en SO2 is er al veel geleerd op het gebied van zelfredzaamheid. Ook in SO3 zijn we daar alert op. De wc netjes gebruiken, daarna je handen wassen, jezelf aan- en uitkleden. We proberen de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten doen en ze te leren niet te snel om hulp te vragen. Eerst zelf proberen…
SO3 is een klas waarin hard gewerkt wordt, maar waarin ook tijd is om te ontspannen. We benaderen de leerlingen rustig, gestructureerd en consequent. Er wordt goed naar elk kind gekeken en er wordt zoveel mogelijk lesstof op maat aangeboden. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en werkt in zijn eigen tempo. Op die manier proberen we een prettige plek te creëren, waarin iedereen zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.