De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

Schooltijden

De schooltijden van De Kleine Wereld zijn als volgt:


8.30 tot 14.45 maandag
8.30 tot 14.45 dinsdag
8.30 tot 12.30 woensdag
8.30 tot 14.45 donderdag
8.30 tot 14.45 vrijdag


(zie voor vakanties, studiedagen en extra vrije dagen voor de leerlingen van de aanvangsgroepen tabblad 'Schoolvakanties')