De Kleine Wereld
onderwijs met zorg

VSO3

Welkom in VSO3

De nadruk in deze groep ligt op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, sociale vaardigheidstraining en eenvoudige huishoudelijke taken zoals afwassen en schoonmaken. We zijn dagelijks bezig met het oefenen van allerlei vaardigheden die onze leerlingen nu en in de toekomst nodig zullen hebben bij het (begeleid)wonen en werken.
De praktijkvakken voeren de boventoon in de groep. Vakken zoals huishoudkunde, computervaardigheden, textiel, boodschappen doen, techniek, koken en werken met groen vinden op verschillende momenten in de week plaats. Deze vakken worden op school gegeven samen met de andere VSO-groepen, en noemen wij clusteren. Met de ZEDEMO-methode oefenen we met werknemersvaardigheden als sorteren en lopende band werk. Wij letten daarbij op de werksnelheid, netheid en werkhouding.

Als leerlingen er aan toe zijn mogen zij mee naar een leerwerkplek zoala Albert Heijn, dagboerderij De Hoeff, De Vitaminekantine of Montapacking. Leerlingen maken kennis met verschillende plekken en kunnen op deze manier hun mogelijkheden op toekomstig werk verkennen. In een groepje van twee of drie leerlingen werken zij onder begeleiding van een medewerker mee in het bedrijf. Vanaf ongeveer 16 jaar oud gaan de leerlingen stage lopen. In overleg met onze stagebegeleider en de ouders of verzorgers gaan wij op zoek naar een geschikte stageplaats. Zo kan de leerling ervaring opdoen en kijken wat een geschikte plek is om te gaan werken. Aan het einde van de schoolloopbaan stromen de meeste leerlingen uit naar dagactiviteitencentra of een begeleide werkplek. 

VSO3 is een groep met een grote zorg en begeleidingsbehoefte. De leerlingen zijn tussen de 12 en 20 jaar oud. Iedere dag staat er een leerkracht, onderwijsassistent en twee zorgmedewerkers klaar om de leerlingen in hun behoefte te begeleiden.